Liedteksten 2019

Ik wil juichen voor U Opw 598

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
‘k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
‘k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,
‘k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

God van de eeuwigheid 3x

Feest van genade

Alzo lief had God de wereld
dat Hij Zijn Zoon gaf en wie in Hem geloofd
Gaat niet verloren ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoud

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden te redden van on zelf
Dus kijk omhoog de deur staat open
God roept ons binnen

‘t Is een feest van genade
‘t Is een feest God roept ons naar huis
‘t Is een feest van de Vader
Kom naar huis
kom naar huis
Kom naar huis

Alzo lief had God de wereld
dat Hij Zijn Zoon gaf en wie in Hem geloofd
Gaat niet verloren ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoud

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden te redden van on zelf
Dus kijk omhoog de deur staat open
God roept ons binnen

T Is een feest van genade
T Is een feest God roept ons naar huis
T Is een feest van de Vader
Kom naar huis
kom naar huis
Kom naar huis

T Is een feest van genade
T Is een feest God roept ons naar huis
T Is een feest van de Vader
Kom naar huis
kom naar huis
Kom naar huis

Stop met wat je doet
God de Vader roept
Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis kom naar huis kom naar huis
Kom naar huis kom naar huis kom naar huis

T Is een feest van genade
T Is een feest God roept ons naar huis
T Is een feest van de Vader
Kom naar huis
kom naar huis
Kom naar huis

T Is een feest van genade
T Is een feest God roept ons naar huis
T Is een feest van de Vader
Kom naar huis
kom naar huis
Kom naar huis

Kom naar huis
kom naar huis
kom naar huis

Dit is de dag / Ik zit op het puntje van mijn stoel

Dit is de dag
Dit is de dag, die de Heer ons geeft
Die de Heer ons geeft
Wees daarom blij, Wees daarom blij
En zingt verheugd en zingt verheugt

Dit is de dag, die de Heer ons geeft
Wees daarom blij en zingt verheugd

Dit is de dag
Dit is de dag, die de Heer ons geeft
Die de Heer ons geeft

Ik zit op het puntje van mijn stoel het is zo spannend
En ik ga op mijn tenen staan ik ben verlangend
Naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag
Oooo het is zo spannend

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
Vol gerechtigheid

En dat is vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten
En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom Shalom Shalom

Ik zit op het puntje van mijn stoel in’t rond te speuren
En ik ga op mijn tenen staan het gaat gebeuren
Dat de wereld nieuw zal zijn zonder ziekte zonder pijn
Oooo Het gaat gebeuren

U hebt de overwinning behaald

U hebt de overwinning behaald
Triomfeerde over zond’ en dood
En wij Uw kerk verkondigen
Uw naam op ‘aard
Elke macht die troont in de hel
Beeft bij ’t horen van Uw heil’ge naam
O de glorie van Uw naam
De grootheid van Uw naam
Niets is gelijk aan de almacht van Uw naam
U bent Jezus
U bent Heer
U bent God

U hebt de overwinning behaald
Triomfeerde over zond’ en dood
En wij Uw kerk verkondigen
Uw naam op ‘aard
Elke macht die troont in de hel
Beeft bij ’t horen van Uw heil’ge naam
O de glorie van Uw naam
De grootheid van Uw naam
Niets is gelijk aan de almacht van Uw naam
U bent Jezus
U bent Heer
U bent God

U bent Jezus
U bent Heer
U bent God

Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer eraan.
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Hij is de Heer van ons leven

Hef je hoofd omhoog

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing… (hosanna voor de Heer).
Vol van heerlijkheid
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.

Hij, de Koning, komt.

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing… (hosanna voor de Heer).
Vol van heerlijkheid
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning, komt.
Hij, de Koning, komt.
Hij, de Koning, komt.

Dank U wel

Onze Vader in de hemel
Dank U wel voor trouw en zekerheid
‘k weet mij geborgen onder Uw vleugels
Ik weet, U zorgt voor mij

Here Jezus mijn verlosser
Dank U wel Uw liefde geeft mij kracht
Uw genade doet mij zingen
Verwondert ied’re dag

Mijn hart zingt, Halleluja
Amen
Mijn hart zingt, Halleluja
Amen

Heilge Geest helper en mijn trooster
Dank U wel, dat U mijn leven kent
Als U spreekt laat ik mij leiden
Zodat ik leven mag

Mijn hart zingt, Halleluja
Amen
Mijn hart zingt, Halleluja
Amen

Wij zingen Halleluja
Amen
Wij zingen Halleluja
Amen

Mijn hulp is van U Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan
U bent mijn schaduw, U bent er altijd
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan
U bent mijn schaduw, U bent er altijd
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan
U bent mijn schaduw, U bent er altijd
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer

Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt, door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held, die voor ons strijdt
U baant de weg, van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk vanlt neer
Naam boven alle namen Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis, licht op door U
De duivel is, door U verslagen
Dood waar is je macht
Waar is je prikkel gebleven
Jezus leeft en ik zal leven

De schepping knielt, in diepst ontzag
De hemel juicht van overwinning
En de machten van de hel, weten wie er regeert
Naam boven alle namen Hoogste Heer!

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen 10x

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus Overwinnaar
Jezus Overwinnaar
Jezus Overwinnaar

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U wat een kostbaar geheim
Uw Naam is Ik Ben en Ik zal er zijn

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mijn ziet

Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige Naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw Naam is Ik ben en Ik zal er zijn

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mijn niet gaan

O namen aller namen, aan U alle eer
Niets kan mijn ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite nog pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige Naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw Naam is Ik ben en Ik zal er zijn

Uw Naam is Ik ben en Ik zal er zijn